WC valomieji kubeliai BREF DUO-CUBES, 100 g


  • Prekių ženklaiBref
  • Prekės kodas: 15246
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 2.96€Gamintojas: Vokietija

Aprašymas

Bref Duo kubeliai - veiksminga valymo priemonė + mėlyno vandens galia. Tualeto bakelio kubeliai "Bref Duo-Cubes" kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį užtikrina higienišką tualeto švarą ir nudažo vandenį mėlyna spalva.

Papildoma informacija

PAVOJINGA! Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Pavojingumo klasė ir kategorija: Dirgina odą, 2 kategorija (H315), Sukelia smarkų akių dirginimą, 2 kategorija (H319), Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus, 3 kategorija (H412)

Sudedamosios dalys

15-30% anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5-15% nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, kvapiosios medžiagos (Limonenas).

Pakuotė

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis