WC valiklis-gaiviklis DOMESTOS POWER 5 MAGNOLIA DUO, 110 g


  • Prekių ženklaiUnilever
  • Prekės kodas: 55289
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 4.19€Gamintojas: Italija

Aprašymas

WC valiklis DOMESTOS POWER5 DUO MAGNOLIA.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAVOJINGA! Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes ir Linalool. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus. Pavojingumo klasė ir ketegorija: Dirgina odą, 2 kategorija (H315), Smarkiai pažeidžia akis, 1 kategorija (H318), Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus, 3 kategorija (H412)

Sudedamosios dalys

30 % anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, 5 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų; kvepalų, fosfatų, aromatinių angliavandenilių, Citronellol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Citral, Limonene.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Atlenkite kabiklį ir nulaužkite plastikinį fiksatorių. Pakabinkite ant tualeto krašto ir įsitikinkite, kad blokelis yra didžiausios srovės vietoje. Produktui pasibaigus, pakuotę išmeskite į šiukšlių dėžę. Po naudojimo nusiplaukite rankas. Antrą blokelį laikykite originalioje pakuotėje.

PAKUOTĖ

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis