WC muiliuko papildas DOMESTOS CITRUS, 40 g


  • Prekių ženklaiUnilever
  • Prekės kodas: 56099
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 1.67€Gamintojas: Lenkija

Aprašymas

WC muiliuko papildas DOMESTOS CITRUS, 40 g. Tualeto blokeliai DOMESTOS suteikia gaivų kvapą ir švelniai valo kiekvieną kartą nuleidus vandenį.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAVOJINGA! Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes ir Linalool. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus. Pavojingumo klasė ir ketegorija: Dirgina odą, 2 kategorija (H315), Smarkiai pažeidžia akis, 1 kategorija (H318), Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus, 3 kategorija (H412)

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  Laikymo temperatūra: nuo 0°C iki 25°C.

PAKUOTĖ

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis