Audinių baliklis ACE REGULAR 1L


  • Prekių ženklaiAce
  • Prekės kodas: 24099
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 1.26€Gamintojas: ES

Aprašymas

ACE balikliai užtikrina nepriekaištingą audinių baltumą nepažeisdami audinio.

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAVOJINGA! Smarkiai pažeidžia akis ir dirgina odą. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu; išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu. Jei reikalinga gyd.konsultacija turėkite produkto talpyklą ar etiketę taip pat nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų kontrolės biurą. Pavojingumo klasė ir kategorija: Ėsdina metalą, 1 kategorija (H290), Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija (H315). Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija (H319), Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus, 1 kategorija (H400), Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija (H411)

PAKUOTĖ

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis