Indaplovių nuosėdų valiklis FINISH DISHWASHER CLEANER, 250 ml


  • Prekių ženklaiFinish
  • Prekės kodas: 41579
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 6.95€Gamintojas: Lenkija

Papildoma informacija

PAVOJINGA. Sudėtyje yra etoksilinto izotridekanolio. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nadelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. Pavojingumo klasė ir kategorija: ODOS ĖSDINIMAS / DIRGINIMAS, 2 pavojaus kategorija (H315), SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS / SUDIRGINIMAS, 1 pavojingumo kategorija (H318)

Pakuotė

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis